Algemeen

Wat verstaan jullie onder deeleconomie?

Deeleconomie kun je op delen in de enge en de nauwe definitie. Meelen en Frenken omschreven in 2014 de deeleconomie als “het fenomeen dat consumenten elkaar gebruik laten maken van hun onderbenutte consumptiegoederen, eventueel tegen betaling”. Zij praten over consumenten, tijdelijke toegang en onderbenutte (consumptie)goederen. Aangezien de grens tussen ‘benutte’ en ‘onderbenutte’ consumptiegoederen in veel gevallen lastig te stellen is én omdat deze definitie arbeid via platformen buiten beschouwing laat, werd in 2015 tijdens een werkconferentie van de SER de brede definitie van de deeleconomie geïntroduceerd. In het buitenland wordt deze brede definitie ook wel de ‘collaborative economy’ genoemd. Totdat er een passende en breed geaccepteerde Nederlandse term is gevonden, blijven wij spreken over de brede definitie van de deeleconomie. Op deze website hanteren wij dus ook deze brede definitie, waardoor platformen die arbeid van consument naar consument faciliteren ook worden meegenomen.

Hoe komen jullie aan de data op deze website?

Deelnemende platformen leveren middels een door ons opgestelde online vragenlijst zelf de input aan voor hun profiel. In principe vindt hier geen curatie over plaats. Jaarlijks krijgen de platformen de mogelijkheid om hun gegevens te actualiseren.

Ik wil jullie data gebruiken voor mijn onderzoek, kan dat?

Alle verzamelde data is vrij beschikbaar onder het Creative Commons license. Hiermee moedigen wij onderzoekers uit om de door ons verzamelde data voor eigen onderzoeken te gebruiken. Via deze link is de meest recente dataset te bekijken.