WeHelpen

WeHelpen gelooft in informele zorg, burenhulp en nabuurschap op een nieuwe, eigentijdse manier. Daarvoor biedt de coöperatie wehelpen.nl een plek aan mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden. Op wehelpen.nl kun je hulp aanbieden, vragen en organiseren. Wehelpen.nl verbindt deze mensen, biedt hen de mogelijkheid hun steentje bij te dragen en daagt iedereen uit deel te blijven nemen in de samenleving. WeHelpen zet met de website wehelpen.nl in op wederkerigheid: iedereen kan van waarde zijn voor een ander en kan een ander helpen in raad of daad. Voor de geboden hulp mag geen financiële vergoeding worden gevraagd. Zo draagt WeHelpen bij aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is. Inmiddels hebben gemeenten, ziekenhuizen, welzijns- en zorginstellingen, banken, woningcorporaties en zorg- en pensioenverzekeraars zich aangesloten bij de coöperatie, bundelen zij hun krachten en zetten zich in om hun gezamenlijke maatschappelijke ambitie te realiseren:gezamenlijk een krachtige, nationale beweging op gang brengen rondom informele zorg en burgerparticipatie.

Profiel status:

Invoer datum: 22 januari 2016

100% compleet
2012

opgericht in

1

land actief

8

aantal medewerkers

26000

aantal gebruikers

Missie

Het ontsluiten en stimuleren van sociaal kapitaal en het gemakkelijker maken om er voor elkaar kunnen zijn.

Visie

Met WeHelpen wordt de eigen regie van mensen en diens omgeving (mantelzorg, nabuurschap en vrijwilligers) ondersteund en wordt het actief bijdragen aan de samenleving gestimuleerd. Met WeHelpen wordt het gemakkelijker er voor elkaar te zijn. Het hoogste doel van WeHelpen is meer uren hulp voor elkaar te realiseren. Gebruikers zullen hierdoor naar verwachting later en minder lang een beroep doen op de professionele zorg en ondersteuning, omdat er thuis en in de buurt een betere sociale structuur wordt geboden waardoor zij (langer) zelfstandig kunnen functioneren. Hierdoor wordt een deel van de druk binnen de zorg- en welzijnssector weggenomen, terwijl tegelijkertijd de sociale samenhang in een gemeenschap sterk groeit en de kwaliteit van leven toeneemt.

Waarden

Betrouwbaar

Wederkerig

Authentiek

 • Groeipartners

  Geen

 • Ambitie

  Internationaal

 • Rechtsvorm

  Coöperatie

 • Businessmodel

  Gericht op continuiteit en doorontwikkeling

 • Funding

  Lidmaatschap coöperatie, naar rato omvang van aansluitende organisatie. En hoe meer leden, hoe groter het bereik van de mensen om wie het gaat en hoe lager de uiteindelijke lidmaatschapskosten.

 • Verzekering

  Nee

Founders

Arjan in ’t Veld

Adviseur/eigenaar Bureauvijftig
Commercieel directeur/mede-eigenaar LiveSafe BV

Geboortedatum: 21-12-1983
Niveau hoogst genoten opleiding: WO
Eerste onderneming: Nee

Ondernemer en marketeer. Tijdens zijn afstudeerscriptie in 2006 kwam hij in aanraking met de enorme groep ouderen die ons land nu al kent. Hij verbaasde zich over het gebrek aan (commerciële) aandacht van organisaties voor deze kansrijke, kleurrijke en diverse doelgroep. Het leidde tot een bureau (www.bureauvijftig.nl) dat klanten helpt doelgroepinzichten te vertalen naar concepten, communicatie en campagnes, maar ook tot innovaties als WeHelpen (www.wehelpen.nl) en Hulpmiddelenvinder (www.hulpmiddelenvinder.nl). En sinds kort ook tot een actieve rol bij de groei van LiveSafe (www.livesafe.nl), een mobiele oplossing voor persoonlijke veiligheid.

Coen van de Steeg

Founder/Directeur

Geboortedatum: 2-9-1970
Niveau hoogst genoten opleiding: HBO
Eerste onderneming: Nee

Als je als jonge vader en commercieel directeur bij een innovatief en snelgroeiend bedrijf in vastgoedcommunicatie een ernstig ongeluk krijgt, dan staat je wereld op z’n kop. Maar de diagnose niet-aangeboren hersenletsel zette hem juist in zijn kracht. Hij ervoer zelf hoe lastig het is om hulp te vragen, hoeveel druk er op mantelzorg staat en  hoe groot de behoefte is om waardevol te kunnen zijn voor je omgeving. En hoe sterk de samenleving is als je ze helpt met de ontwikkeling van een digitaal platform om vraag en aanbod rondom hulp bij elkaar te brengen. Zijn streven is informele hulp in Nederland niet alleen vanzelfsprekend, maar ook vernieuwend en van deze tijd te laten zijn.

Maaike Schnabel

Directeur Platypus Life, Stichting The Caretakers, Take 2 Innovate en Platypus Health

Geboortedatum: 26-6-1973
Niveau hoogst genoten opleiding: HBO
Eerste onderneming: Nee

Energieke, krachtige en positieve vrouw met veel interesse en ervaring in de veranderingen in de zorgsector. In 2010 wordt Maaike ernstig ziek. Dit sterkt haar alleen maar in haar volharding om met creativiteit en vasthoudendheid te werken aan de ‘patiënt 3.0’. Ze heeft een natuurlijke nieuwsgierigheid naar innovaties en veranderingen binnen de zorgsector. Ze wil  voor de hand liggende samenwerkingen inzetten en met een frisse blik daadwerkelijke verbeteringen realiseren. Als founder en directeur heeft ze ervaring in het opzetten en inrichten van nieuwe organisaties. Vanaf het idee tot aan de realisatie. Niets doen is geen optie.

De coöperatie is opgericht door Achmea, BureauVijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley