Funding Circle

Wij zijn de grootste online kredietmarktplaats ter wereld voor kleine en middelgrote ondernemingen. Met lokale online platforms in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten, brengen wij lokale MKB’s en investeerders bij elkaar. De cijfers spreken voor zich: meer dan 59.000 particuliere investeerders, institutionele beleggers en lokale organisaties hebben al via Funding Circle meer dan 29.000 bedrijven gefinancierd.

Profiel status:

Invoer datum: 28 december 2016

33% compleet

onbekend

opgericht in

onbekend

land actief

onbekend

aantal medewerkers

onbekend

aantal gebruikers

Missie

nader in te vullen

Visie

nader in te vullen

Waarden

nader in te vullen

 • Opgericht in

 • Sector

  Geld

 • Aantal medewerkers

 • Hoofdkantoor

  Gustav Mahlerplein 64b
  ITO toren
  1082 MA, Amsterdam
  Nederland

 • Groeipartners

 • Ambitie

 • Rechtsvorm

 • Businessmodel

 • Funding

 • Verzekering

Founders

onbekend

Geboortedatum:
Niveau hoogst genoten opleiding:
Eerste onderneming:

onbekend

Geboortedatum:
Niveau hoogst genoten opleiding:
Eerste onderneming: