Voor je Buurt

Voor je Buurt is hét crowdfunding en -sourcingplatform voor je buurt, dorp en stad. Via www.voorjebuurt.nl zamel je geld, hulp en materiaal in om je idee met lokale impact te realiseren. Voor je Buurt maakt zo zichtbaar wat er gebeurt op lokaal niveau, voor welke initiatieven er draagvlak bestaat en waar de financiering vandaan komt. Bovendien is crowdfunding een krachtig instrument om actief betrokken communities rond initiatieven op te bouwen, bekendheid te vergroten en gedeeld eigenaarschap te creëren. Voor je Buurt begeleidt initiatiefnemers van lokale maatschappelijke initiatieven bij het opzetten van hun crowdfundingcampagne, zowel via trainingen als met individuele coaching. Hierbij werken wij veel samen met overheden, woningcorporaties en fondsen door samen trainingen te organiseren en ambtenaren op te leiden tot crowdfundingcoach. Verder is Voor je Buurt een expertisecentrum op het gebied van civic crowdfunding. Dat is de verzamelnaam voor crowdfunding voor projecten met een maatschappelijk doel die vaak plaatsvinden in het publieke domein en die raken aan de rol van de overheid. Wij doen onderzoek naar, en geven advies over de manier waarop de overheid kan inspelen op crowdfunding voor initiatieven met maatschappelijke impact. Wij organiseerden in 2015 bijvoorbeeld het eerste landelijke seminar over civic crowdfunding met internationale sprekers (www.voorjebuurt.nl/seminar), deden praktisch onderzoek naar de kansen van crowdfunding voor krimpgebieden en organiseerden een masterclass over matchfunding, het op een slimme manier koppelen van subsidie aan crowdfunding.

Profiel status:

Invoer datum: 3 december 2015

66% compleet
2013

opgericht in

1

land actief

3

aantal medewerkers

13290

aantal gebruikers

Missie

Onze missie is om mensen met leuke, inspirerende, creatieve en soms broodnodige ideeën voor dorpen, buurten en steden te helpen bij het opzetten en realiseren van hun initiatief via crowdfunding en/of crowdsourcing.

Visie

Crowdfunding en crowdsourcing worden steeds belangrijker als vernieuwende vormen van financieren en realiseren van maatschappelijke initiatieven. Het platform Voor je Buurt sluit direct aan op opgaven die passen bij een terugtredende overheid, een sterker wordend zelforganiserend vermogen van de samenleving en een toenemende behoefte aan sociale binding. Wij richten ons op civic crowdfunding: crowdfunding voor lokale initiatieven met een maatschappelijke impact die vaak aanschuren tegen de rol van de (lokale) overheid..

Waarden

Bij Voor je Buurt staat het belang van de initiatiefnemer die lokale maatschappelijke initiatieven wil realiseren voorop. 

 • Opgericht in

  2013

 • Sector

  Geld

 • Aantal medewerkers

  3

 • Hoofdkantoor

  Keizersgracht 253
  1016 EB Amsterdam
  Nederland

 • Groeipartners

  Niet van toepassing

 • Ambitie

  Internationaal

 • Rechtsvorm

  Stichting

 • Businessmodel

  Marge per transactie
  Inkomsten uit advies
  Trainingen en onderzoek

 • Funding

  Subsidies
  Fondsen
  Opdrachten vanuit fondsen, overheden en bedrijven

 • Verzekering

Founders

Martijn Arnoldus

Directeur

Geboortedatum: 28-11-1978
Niveau hoogst genoten opleiding: WO
Eerste onderneming: Ja

Martijn is directeur van Voor je Buurt. Je kunt hem tegenkomen bij presentaties en workshops van Voor je Buurt, en hij houdt zich bezig met de zakelijke relaties van Voor je Buurt. Martijn heeft een brede interesse en verwacht dat er in de komende jaren allerlei nieuwe ‘crowdfundingachtige’ manieren zullen ontstaan om creatieve ideeën voor buurt, dorp en stad mogelijk te maken. Met Voor je Buurt wil hij daaraan bijdragen. Martijn woont in Haarlem, is sociaal geograaf en werkte binnen de topsector Creatieve industrie en als adviseur op het gebied van nieuwe businessmodellen.

Aster van Tilburg

Adviseur civic crowdfunding

Geboortedatum: 1-2-1990
Niveau hoogst genoten opleiding: WO
Eerste onderneming: Ja

Aster is adviseur civic crowdfunding bij Voor je Buurt. Ze geeft trainingen en masterclasses en begeleidt initiatiefnemers bij het opzetten van een succesvolle crowdfundingcampagne. Daarnaast doet ze onderzoek naar de impact van crowdfunding en adviseert ze overheden, fondsen en bedrijven over de manier waarop zij civic crowdfunding strategisch kunnen inzetten. Aster studeerde Publiek Management, woont in Utrecht, heeft als docent wiskunde voor de klas gestaan en zich bezig gehouden met onderwijsvernieuwing. Foto: Giorgios Gripios CC BY