zoiizo.nl

Zoiizo is dé gratis online buurtmarktplaats voor bewoners en ondernemers in Zuidoost. Op de website vind je vragen en aanbiedingen uit jouw buurt. Het gaat om personen die iets zoeken of juist iets voor een ander willen doen. Bij zoiizo helpen bewoners elkaar zonder dat er een financiële vergoeding tegenover staat. Denk aan het uitlaten van de hond, helpen met het doen van boodschappen, een klusje doen in huis of in de tuin, iemand een lift geven of gezellig samen naar de film of koffie drinken. Het kan van alles zijn! Iedereen heeft wel eens iets te vragen, of iets aan te bieden. Jij ook?

Profiel status:

Invoer datum: 28 december 2016

33% compleet

onbekend

opgericht in

onbekend

land actief

onbekend

aantal medewerkers

onbekend

aantal gebruikers

Missie

nader in te vullen

Visie

nader in te vullen

Waarden

nader in te vullen

  • Groeipartners

  • Ambitie

  • Rechtsvorm

  • Businessmodel

  • Funding

  • Verzekering

Founders

onbekend

Geboortedatum:
Niveau hoogst genoten opleiding:
Eerste onderneming:

onbekend

Geboortedatum:
Niveau hoogst genoten opleiding:
Eerste onderneming: