SnappCar deelnemers besparen miljoenen euro’s en ruim 2000 ton CO2-eq

Impact SnappCar bevestigd met officiële B Corp certificering

Utrecht, 19 maart 2015 – SnappCar is als snelgroeiende social enterprise en een van de eersten in Nederland, B Corp gecertificeerd. De toekenning van het internationale keurmerk toont aan dat SnappCar daadwerkelijk een positief verschil maakt op duurzaam en sociaal niveau. Dat sluit aan bij de impactcijfers die SnappCar vandaag publiceert: autodelen leverde de deelnemers van SnappCar in 2014 bijna 2 miljoen euro op. Daarnaast realiseerden zij in de afgelopen jaren een CO2 reductie van ruim 2000 ton CO2-eq, wat gelijkstaat aan ruim 15 miljoen minder autokilometers. Via de certificering sluit SnappCar aan bij de selecte groep van 1229 duurzame bedrijven wereldwijd, waaronder Patagonia, Etsy en Ben & Jerry’s, die aantonen dat winst maken en bijdragen aan de maatschappij, prima samengaan.

Om de certificering te verkrijgen, is een uitgebreid traject doorlopen bij B Lab, de Amerikaanse organisatie die sinds 2006 wereldwijd bedrijven certificeert die naast winst ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelstellingen nastreven. In dat traject is gekeken naar de prestaties van SnappCar op het niveau van corporate governance, medewerkers, gemeenschap en milieu. Roelant Rollingswier, projectmanager bij Dutch, het bureau dat SnappCar begeleidde in het traject: “De B Corp certificering toetst niet zozeer de intentie van een bedrijf om een positieve bijdrage te leveren, het gaat er primair om welke positieve impact je als bedrijf daadwerkelijk realiseert. SnappCar staat model voor een nieuwe groep jonge, innovatieve bedrijven die het maken van maatschappelijke impact hebben verankerd in hun businessmodel en daardoor een extra sterk fundament hebben.”

Voorloper
Met de toekenning van de B Corp certificering behoort SnappCar tot de voorlopers onder de social enterprises in Nederland en Europa. In de VS is de B Corp al in meer dan de helft van de staten een rechtsvorm. In die staten kunnen aandeelhouders van B Corp de betreffende bedrijven niet alleen afrekenen op de winst die zij maken, maar ook op de impact die zij maken voor de maatschappij. En dat is waar het uiteindelijk om draait, volgens Victor van Tol, mede-oprichter van SnappCar: “Pascal en ik zagen in het delen van auto’s een businessmodel waar iedereen van profiteert: onze deelnemers, de maatschappij, en wij, als ondernemers met het team wat achter ons staat, met een succesvol bedrijf. Dat iedereen ook écht profiteert, daar rekenen wij onszelf op af. En met deze certificering is dat door een derde, onafhankelijke partij bevestigd.”

Geld en CO2 besparen door autodelen
In 2014 was de impact van de SnappCar community goed zichtbaar. Zo wees een studie in samenwerking met impact adviesbureau Avance uit dat de SnappCar deelnemers in de afgelopen jaren met elkaar een ingeschatte CO2 reductie realiseerden van 1767 ton CO2-eq doordat SnappCar huurders heeft weerhouden van de aanschaf van een (tweede) auto. Dit is te vergelijken met de uitstoot van 13,2 miljoen gereden (benzine)auto kilometers. Daarnaast ontstond er door een verandering in het rijgedrag van de gebruikers van SnappCar in 2014 een ingeschatte besparing van ruim 300 ton CO2-eq. Met name huurders gingen bewuster en daardoor minder rijden. Die reductie is vergelijkbaar met de uitstoot van ruim 2,3 miljoen (benzine)auto kilometers. Tot slot hielden verhuurders  (1,5 miljoen) en huurders (0,4 miljoen) samen bijna  € 2 miljoen euro over in hun portemonnee. Om de impact van de SnappCar community op de leefomgeving en de maatschappij verder inzichtelijk te maken, werkt SnappCar samen met de Universiteit van Utrecht en deelt zij data met het Planbureau voor de Leefomgeving en het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM).