Impactonderzoek Thuisafgehaald

Avance Impact heeft in 2017 een innovatief onderzoek gedaan voor Thuisafgehaald om de impact te meten van matches tussen thuiskoks en afhalers die (tijdelijk of langer) in een kwetsbare situatie zitten.

Bij deze match wordt een afhaler aan een vaste kok gekoppeld die gemiddeld 2 keer per week een maaltijd kookt en deze vaak ook thuisbrengt.

Samenvatting impact onderzoek

Thuisafgehaald laat buurtgenoten samen komen om te genieten van goed en lekker eten. Iedereen kan bij Thuisafgehaald terecht. Thuisafgehaald houdt elk jaar cijfers bij over de activiteiten en effecten onder gebruikers. In 2017 deed Avance aanvullend onderzoek naar de impact van matches tussen thuiskoks en afhalers die (tijdelijk of langer) in een kwetsbare situatie zitten. Avance deed kwalitatief case onderzoek naar 5 cases die random zijn gekozen uit alle matches van Thuisafgehaald. Op basis van deze cases werden persoonlijke en maatschappelijke effecten gevonden. Deze effecten zijn doorberekend naar maatschappelijke opbrengsten in euro’s. 

Persoonlijke effecten voor afhalers
Een match betekent wekelijks thuis gekookte warme maaltijden èn contact met een thuiskok. Dit leidt tot de volgende persoonlijke effecten:

  • Afhalers eten gezonder. Zonder de maaltijden van de thuiskok, zouden de afhalers kant-en-klaar maaltijden of brood eten. Een warme avondmaaltijd door de thuiskok draagt bij aan een gezond eetpatroon en voldoende gezond eten bij deze doelgroep. Afhalers krijgen door de lekkere maaltijden van de thuiskok ook interesse om zelf beter te leren koken.
  • Thuis gekookt warm eten geeft de afhalers een positieve beleving. Ze genieten ervan. Normaal zou het zorgen voor een gezonde maaltijd hen stress opleveren. Nu kunnen ze ontspannen de maaltijd afwachten. Afhalers spreken over het bezorg- of afhaalmoment als een hoogtepunt in hun week, iets waar ze naar uit kijken.
  • De afhalers worden gezien en gehoord door de thuiskoks, en horen er weer bij. Een aantal geïnterviewde afhalers heeft geen personen in hun leven met wie ze dagelijks contact hebben. De vaste afspraak met de thuiskok brengt hen momenten waarop ze onderdeel uitmaken van de samenleving.
  • De afhalers doen mee. Dat Thuisafgehaald het de afhalers mogelijk maakt om lekker te eten en mensen te ontmoeten die midden in het leven staan, draagt bij aan een hogere waardigheid en kwaliteit van leven. De thuiskoks zijn veelal de enige personen met wie de afhaler contact heeft, die geen hulpverlener, mantelzorger of cliënt zijn. Afhaler Ans: “Door het contact met thuiskok Annemiek voel ik mij minder ‘cliënt’ en meer ‘mens’”.
  • De afhalers hebben een groter netwerk en zijn minder eenzaam. Thuisafgehaald draagt bij aan gemengde sociale netwerken. De regelmaat van de komst van de thuiskok is daarbij belangrijk. Zoals bij Meneer de Jong. Het leven alleen, zonder zijn vrouw, valt hem zwaar: “Een mens is niks alleen. Dus daarom ben ik dankbaar dat de thuiskok het eten komt brengen. We maken ook een praatje. Dat is dan ook weer iemand”. De wetenschap dat er iemand komt, die speciaal gekookt heeft, draagt bij aan zijn levenslust.
  • De afhalers hebben een hogere zelfredzaamheid. Voor de afhalers is zelfregie van groot belang. Thuisafgehaald sluit aan bij hun behoefte voor zichzelf te zorgen. En maakt het mogelijk dat daar waar het aan eigen kracht ontbreekt, ze alsnog geen aanspraak hoeven te doen op overheidssteun. Het is duidelijk te zien hoe Thuisafgehaald afhalers in staat stelt om over hun eigen leven te blijven beslissen.

Maatschappelijke opbrengsten
Op basis van de onderzochte cases en de gevonden persoonlijke effecten op de afhalers, heeft Avance Impact maatschappelijke effecten geanalyseerd. Die effecten zijn omgerekend naar opbrengsten in euro’s.

Het omrekenen van maatschappelijke waarde naar opbrengsten in euro’s is niet makkelijk. We hebben er voor gekozen dit toch te doen, omdat we inzichtelijk willen maken wat Thuisafgehaald de maatschappij oplevert. Avance heeft de schattingen van de opbrengsten zeer conservatief gemaakt. Zo is er rekening mee gehouden dat Thuisafgehaald maar deels invloed heeft (gerekend met 5 – 10 % invloed afhankelijk van het aantal maaltijden per week). Daarnaast zijn de berekeningen grondig onderbouwd op basis van de maatschappelijke prijslijst van de effecten calculator en van cijfers uit bestaand onderzoek. Elementen als ‘levensgeluk’ heeft Avance niet in cijfers uitgedrukt. In het rapport wordt de aanpak uitgebreid beschreven en worden ook per case de berekeningen gedeeld.

  1. De afhalers kunnen langer zelfstandig thuis wonen

Besparing tussen €581 en €2.123 per afhaler per half jaar

Door gezondheidseffecten van de verse – op maat gemaakte – maaltijden en de toegenomen zelfredzaamheid, zijn afhalers in staat langer zelfstandig thuis te wonen.  Dit geldt met name voor ouderen, omdat ze door de gezondheidswinst geen of een verminderde zorgbehoefte hebben.

Afhaler Sulya : “Ik ben heel blij dat ik niet in een instelling woon. Het is voor mij belangrijk om net als andere jong volwassenen op mijzelf te wonen”.

  1. Verminderde belasting van hulpverleners

Besparing tussen €169 en €676 per jaar

Een goede match via Thuisafgehaald betekent dat betrokken hulpverleners bepaalde taken niet meer hebben (zoals het organiseren van gezond warm eten). Daarnaast hebben de thuiskoks een signalerende functie. In geval van nood of bij twijfel nemen zij contact met de hulpverlener op. De thuiskok wordt bovendien toegevoegd aan het netwerk van vrijwilligers dat ook bij andere cliënten ingezet kan worden.

Hulpverlener Frans voelt zich verlicht in belasting door thuiskok Kimberley: “Hoe meer mensen naast ons, hoe beter. Wij doen andere dingen met onze cliënten”.

  1. Inclusie van mensen met een bijzonderheid

Besparing van minimaal €260 en maximaal €450

Kwetsbare mensen en ouderen zijn tegenwoordig genoodzaakt zelfstandig thuis te wonen en in wijken mee te doen. Hiervoor is wel inspanning nodig vanuit zowel burgers met een beperking als mensen zonder beperking. Thuisafgehaald biedt de mogelijkheid voor buurtgenoten met en zonder beperking om die inspanning te leveren en inclusie in de buurt te bevorderen.

  1. Gezondheidswinst en hierdoor uitgestelde zorgbehoefte

Besparing €361 per afhaler per jaar

Thuisafgehaald maakt het mogelijk dat afhalers regelmatig gezonde warme maaltijden eten en beter in hun vel zitten door het contact met de thuiskoks. Dit draagt bij aan gezondheidswinst en mogelijk een uitgestelde zorgbehoefte. Gezondheidsproblemen die hiermee worden voorkomen zijn van fysieke aard, zoals ondervoeding, en van psychische aard, zoals vereenzaming en depressie.

Inzet vrijwilligers:
Besparing van €351 per afhaler (1 maaltijd per week) per jaar

De thuiskoks koken tegen kostprijs en krijgen geen vergoeding voor de tijd die ze besteden aan het bereiden en bezorgen van de avondmaaltijden. Het zijn vrijwilligers. Als een organisatie vrijwilligers inzet voor haar activiteiten, bieden ze hiervoor gebruikelijk een vergoeding van €4,50 per uur aan.

Conclusie
Thuisafgehaald slaagt erin goede, langdurige matches te maken tussen afhaler en thuiskok. De wetenschap voor de afhaler dat de thuiskok zal komen geeft houvast en biedt vertrouwen. Deze matches hebben een kettingreactie tot gevolg, die leidt tot effecten die verder gaan dan de afhaler alleen. De kettingreactie kan ontstaan door de hoge kwaliteit van de matchmaking en samenwerking met hulpverlening; de kok en afhaler worden met zorg aan elkaar gelinkt. Thuisafgehaald draagt op deze manier bij aan maatschappelijke effecten zoals langer zelfstandig thuis wonen, verminderde belasting van hulpverleners, gezondheidswinst en daarmee de uitstel van zorg en betere integratie van mensen met een bijzonderheid.

Indicatieve maatschappelijke waarde die gecreëerd wordt per match = tussen de €2.042 en €4.446.

Vanuit Thuisafgehaald zijn we erg blij met het onderzoek dat Avance voor ons deed. En we zijn loei trots op de resultaten!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *